Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Stiwdios Prosiect A & B

Prosiect Botymau

24 Mawrth – 3 Mehefin 2018

Arbrawf sy’n dal i ddatblygu yw’r Prosiect Botymau, arbrawf o guradu a chydweithio creadigol. Dechreuodd yn 2013 pan anfonodd Jo Dahn neges at geramegwyr, yn gofyn iddyn nhw wneud botwm a’i anfon ati:

Rwy’n cynllunio arddangosfa a hoffwn eich gwahodd i wneud botwm (neu fotymau) i mi i’w cynnwys. Gall y botymau fod o unrhyw faint a chyn symled neu mor gymhleth ag y dymunwch, ond rhaid bod o leiaf dau dwll ymhob un, neu ddolen gaeëdig ar y cefn – fel y gallant yn ddamcaniaethol weithredu fel y gwna botymau yn gyffredinol…

Yn yr arddangosfa hon gall gwylwyr weld y botymau sydd wedi cyrraedd hyd yma; ar hyn o bryd mae yna 700+. Er mai o Brydain y mae’r mwyafrif, mae botymau wedi’u hanfon o lawer o rannau eraill y byd: yn cynnwys Awstralia, Brasil, Mecsico, Ffrainc, yr Almaen, y Ffindir, yr Iseldiroedd, Rwmania, Sbaen, Unol Daleithiau America, Tsieina a Gwlad Thai. Does yna ddim proses o ddethol – fe ddangosir popeth – ac mae’r arddangosfa’n cynnwys botymau wedi’u gwneud gan blant yn ogystal â botymau wedi’u gwneud gan seramegyddion adnabyddus. Fe feddyliwyd am y Prosiect Botymau fel digwyddiad penagored ac mae botymau’n dal i gyrraedd.