Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Stiwdio 2 Gofod y Cwrt

Prosiect Clychau Eglwys Sant Pedr

Ebrill – Mehefin 2019

Seinio’r Newidiadau!

Mae clychau Eglwys Sant Pedr, Rhuthun, a brynwyd yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg drwy danysgrifi ad cyhoeddus, yn cael eu hadfer i’w gogoniant atseiniol llawn yn 2019 diolch i grant mawr gan y Loteri Genedlaethol a rhoddion eraill.

Gwahoddwyd ysgolion lleol i ddylunio logo ar gyfer ‘Lottie’ y gloch fydd newydd ei hatgyweirio pan fydd yn dychwelyd o Ffowndri Glychau John Taylor & Co yn Loughborough. Derbyniwyd dros 120 o ymgeision gan ddisgyblion o fl ynyddoedd 4 i 11 yn Ysgol Borthyn, Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos ac mae’r dylunwyr sydd ar y rhestr fer yn cael eu gwobrwyo â thrip i’r Ffowndri Glychau yn Loughborough.

Bydd arddangosfa i ddathlu dychweliad ‘Lottie’ yn dangos yr holl geisiadau a dderbyniwyd yn y gystadleuaeth ddylunio; gellir eu gweld yn Stiwdio 2 yng Nghanolfan Grefft Rhuthun o fis Ebrill tan fis Mehefin.