Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Gofodau Prosiect Cwrt A a B

Rhian Hâf

15 – 19 Chwefror 2019

Materoliaeth, Pensaernïaeth a Dylunio

Yn rhan o’i llwybr Cymru Greadigol – bydd Rhian â phreswyliad yma yng Nghanolfan Grefft Rhuthun, yn archwilio ac yn cyflwyno agweddau ar ei thaith.

15 – 19 Chwefror
Yn a Rhwng – Cydweithio rhwng Rhian Hâf ac ALT Architecture yn archwilio elfennau synhwyraidd gofod. Bydd y ffocws ar ddatblygu syniadau dylunio cychwynnol a defnyddiau’n osodiad a gofod ymgolli ar raddfa lawn.

www.alt-architecture.co.uk