Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 2

Rhian Hâf

28 Tachwedd 2015 – 4 Ionawr 2016

Cipio Eiliadau

‘Prydferthwch cynnil cysgod a golau sy’n gwneud gwaith Rhian Hâf mor ddeniadol. Mae’n eich gorfodi i graffu a gwerthfawrogi rhinweddau yn yr amgylchedd dinesig fyddai’n cael eu colli fel arall. Mae’r cyfanwaith yn gyfuniad perffaith o grefft, pensaerniaeth a dylunio.’
Angharad Pearce Jones, Arlunydd a detholwr Y Lle Celf 2015

Astudiaeth o olau plyg yw Cipio Eiliadau. Mae cysgodion yn cael eu taflu o ddarnau gwydr sydd wedi eu goleuo. Mae’r gwydr caboledig trachywir mewn gosodiad sydd wedi ei ddylunio yn gymhleth. Mae’r gwaith yn cynnig argraffiadau sy’n ymddangosiadol i’r gwyliwr o olau drwy wydr. Mae Rhian yn cipio’r effeithiau symudol hyn ac yn rhoi’r cyfle i ni werthfawrogi, cwestiynu a mwynhau’r hyn a welwn ni. Hudol.

A hithau’n enillydd diweddar medal aur am Grefft a Dylunio yn yr Eisteddfod Genedlaethol 2015, mae gwaith Rhian yn archwilio rhyngberthynas gwydr a golau. Mae ei hymchwiliad i briodweddau gwydr yn ei harwain i ganfod potensial dylunio ehangach.

Os gwelwch yn dda cliciwch yma i weld y ffilm Cipio Eiliadau

CYHOEDDIADAU Rhian Hâf

Cipio Eiliadau

Mae’r llyfryn argraffiad cyfyngedig cyd-fynd â’r arddangosfa Rhian Hâf yn Oriel 2. Cipio Eiliadau yn astudiaeth o olau blygu. Mae’r darnau gwydr wedi’i oleuo’n dal cysgodion wrth iddynt ddod yn.

Clawr caled
Lliw llawn, 297x180mm
ISBN: 978-1-905865-78-9
Iaith: Saesneg neu Gymraeg
I archebu ffoniwch: 01824 704774. E: thegallery@rccentre.org.uk

£5.00