Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 3

Richard La Trobe-Bateman

30 Medi – 19 Tachwedd 2017

Gwneuthurwr pontydd

Y Bompren fel gweithred greadigol.

Yn y deng mlynedd ar hugain diwethaf mae Richard wedi adeiladu oddeutu deg ar hugain o bomprennau ar gyfer comisiynau cyhoeddus a phreifat o 4 i 30 metr, mewn pren a dur. Mae’r dyluniadau’n defnyddio’r lleiafswm o ddeunydd (sydd ar gael yn gyffredin), ac yn defnyddio’n gynyddol ddulliau syml, â llaw ar gyfer gosod heb gyfarpar codi trwm. Bydd y dyluniadau’n defnyddio geometregau llinellol noeth, wedi’u triongli sydd, fel sgil-gynnyrch o’u heffeithlonrwydd strwythurol, yn cynhyrchu gwrthrychau trawiadol yn yr amgylchedd.

‘Y ‘grefft’ rydw i’n ei gweithredu ac sydd i’w gweld yma yw’r gallu i ymarfer syniadau’n gyflym ac mewn tri-dimensiwn, mewn cyferbyniad ag arlunio 2D traddodiadol. Roedd y modelau hyn yn cael eu defnyddio i ddatblygu’r dyluniad, nid yn gyffredinol i ddibenion arddangosfa.

Dyma gelfyddyd fel sgil-gynnyrch dylunio.’