Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 2

Richard La Trobe-Bateman

gwneud trionglau 7 Gorffennaf – 9 Medi 2012

Mae’r arddangosfa hon yn pontio 45 o flynyddoedd o ddatblygu yn y busnes: o GATEGORI (dodrefn domestig oedd yn datblygu tuag at gael cyn lleied â phosibl o gydrannau) i STRATEGAETH (geometrig adeileddau trionglog yn datblygu tuag at gael cyn lleied â phosibl o ddeunyddiau) i’r BROSES (codi adeileddau gan ddefnyddio cyn lleied â phosibl o offer a llafur ychwanegol)… Gan fod y gwrthrychau’n cyflawni pwrpas ymarferol bob tro, mae’r ffaith eu bod yn cael eu defnyddio yn dangos pa mor effeithlon ydi’r adeiledd. Dyma’r syniadau bwriadol sy’n fy ngyrru i, i ddylunio; does dim cymhelliad pwrpasol arall.

Richard La Trobe-Bateman

Dyma’r drydedd a’r olaf o dair arddangosfa gan wneuthurwyr dodrefn cyfoes, wedi eu cyd-guradu gan Ganolfan Astudio Crefftau a’r Ganolfan Grefft Rhuthun.

RLTB logos

CYHOEDDIADAU Richard La Trobe-Bateman Making Triangles

Eglura’r artist: Mae’r arddangosfa’n pontio 45 mlynedd o ddatblygiadau: o’r CATEGORI (dodrefn cartref – yn datblygu tuag at leiafswm o gydrannau) I STRATEGAETH (geometreg adeileddautrionglog yn datblygu tuag at ddeunyddiau minimol) at BROSES (codi adeileddau gan ddefnyddio’r lleiaf posibl o offer a llafur). Mae’r ffraith bod yr offer yn rhai ymarferol, ac yn cael eu defnyddio do iawn yn dangos effeithlonrwydd yr adeileddau. Dyma’r syniadau brwiadol sy’n fy ngyrru I ddylunio; does dim syniadau bwriadol eraill. Cyd-guradwyd gan y Crafts Study Centre a Ruthin Craft Centre. Traethodau gan Richard La Trobe-Bateman, Fred Baier a David Colwell.

40 tudalen
Clawr meddal
Lliw llawn
210x210mm
ISBN 978-0-9570212-0-4
Iaith: Saesneg

I archebu ffoniwch: 01824 704774
E: thegallery@rccentre.org.uk

£7.99