Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Stiwdio 6

Robyn Cove

Cyfres Porthol Serameg 25 Medi –

…………….

Cyfres newydd o waith crefft mewn ffocws gan wneuthurwyr serameg Cymreig
Curadur y gyfres: Wendy Lawrence

…………….

Cafodd Robyn Cove ei BA (anrh) mewn Serameg gan Brifysgol Fetropolitan Caerdydd yn 2008. Bu’n gwneud serameg byth ers hynny, yn arddangos ei gwaith mewn arddangosfeydd, orielau, sioeau serameg a lleoliadau adwerthu ledled y DU ac yn rhyngwladol. Yn ystod yr amser hwn mae wedi byw yn Ne Orllewin yr Alban, Ynys Skye, Swydd Efrog, ac y mae’n awr yn ôl yng Nghaerdydd. Mae ei chrochenwaith yn cipio cynhesrwydd gwladaidd gyda ffurfiau llawn a dyluniadau arwyneb cyfoes.

“Gwneir fy nghrochenwaith i a lunnir ar droell gyda defnyddioldeb dan sylw. Gwneir y potiau hyn o flend o glai crochenwaith caled a’u haddurno â brwshwaith a daenir yn gyflym yn aml. Rhoddir ystyriaeth ofalus i’r siapiau fel eu bod yn ffitio’n dda yn y dwylo gyda’r gobaith y gallan nhw ddod yn estyniad i gorff y defnyddiwr ei hun. Gallant ymddangos yn draddodiadol iawn mewn llawer ffordd.

Byddaf hefyd yn gwneud potiau mwy wedi’u llunio â llaw ac wedi’u hysbrydoli i raddau helaeth gan ffurfiau Koreaidd ac addurniad Tsieineaidd a Phrydeinig. Gwneir y rhan fwyaf o’r darnau hyn er mwyn gallu eu defnyddio fel fasau, er y byddan nhw’n addas hefyd heb eu haddurno. Byddaf yn llunio’r rhain â’r dull coil a phinsio. Yna byddaf yn teneuo’r waliau â phadl. Rwy’n hoff o arafwch y broses hon a bydd y potiau canlyniadol â chymeriad enfawr, maen nhw’n amherffaith, maen nhw â marciau a rhiciau gan fy nwylo i a’r offer a ddefnyddiwyd gen i.

Daw’r ysbrydoliaeth ar gyfer fy ngwaith i o lawer o ffynonellau; y mwyaf amlwg yw crochenwaith stiwdio Japaneaidd, Koreaidd a Phrydeinig. Daw’r dylanwad mwyaf amlwg o fy nefnydd i fy hun o grochenwaith wedi’i wneud â llaw gartref sy’n cynnwys darnau Hamada, Leach a Cardew ynghyd â photiau gwneuthurwyr cyfredol mewn crochenwaith slip a chrochenwaith caled.”

Mae’r gweithiau ar gael i’w prynu