Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 1 & 3

Rodney Peppé

Byd Gwych Rodney Peppé 16 Mawrth – 12 Mai 2013

Mae Canolfan Grefft Rhuthun yn agor drws i fyd un o
artistiaid mwyaf dymunol a dawnus Prydain. Mae Byd
Gwych Rodney Peppé yn filiwn o filltiroedd i ffwrdd oddi
wrth y bwrlwm sbardunir gan dechnoleg yn ein bywydau
modern. Bydd yn hudo a chyfareddu oedolion a phlant
fel ei gilydd.

Mae’r eitemau doniol, sydd yn eu hanfod yn Brydeinig,
yn cynrychioli bywyd creadigol Peppé; o’i ddyddiau
cynnar fel dylunydd graffeg yn y byd hysbysebu yn
Llundain yn y 1960au, hyd at y cyfoeth o lyfrau plant
dengar iddo ysgrifennu â’u darlunio. Yn gyfamserol
drwy gydol ei waith gweledol ac ysgrifenedig mae ei
gasgliad anhygoel o fodelau, teganau ac automata
wedi eu saernïo â llaw.

Curadwyd gan Barley Roscoe

CYHOEDDIADAU Rodney Peppé Byd Gwych Rodney Peppé

I gydfynd â’r arddangosfa hon cyhoeddir llyfr
dengar 72 tudalen yn adrodd hanes y llyfrau
plant gafodd eu hysgrifennu a’u darlunio gan
Peppé ynghyd â’r modelau, teganau a’r
awtomata wnaed â llaw ganddo.

72 tudalen
Clawr meddal
Lliw llawn
210x260mm
ISBN 978-1-905865-55-0
Iaith: Saesneg neu Gymraeg

I archebu ffoniwch: 01824 704774
E: thegallery@rccentre.org.uk

£12.00