Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Arddangosfa Oriel Werthu

Samuel Waterhouse

4 Mai – 1 Mehefin 2017

Gemwaith

Mae prif ysbrydoliaeth Samuel Waterhouse yn tarddu o edrych ar siapiau a gemau o ffurfiau a gemwaith yr hen fyd. Bydd yn creu gemwaith sy’n syml ac eto’n gyfoes; modrwyau, tlysau, breichledi a mwclis gleiniog. Fel y dywed ‘Byddaf yn ceisio cadw symlrwydd yn fy narnau i gyd er mwyn i harddwch y gemwaith allu tarddu’n bennaf o’r arwyneb a lliw’r deunydd a ddefnyddiwyd.’ Mae ei waith yn gyffyrddol ac yn goeth. Mae’r gleiniau y bydd yn eu gwneud â llaw’n arbennig o hyfryd. Wedi’u saernïo’n ddeallus gan ddefnyddio priodweddau gwahanol aloiau metelau gwerthfawr a’u lliwiau cynnil fe ddônt yn fwclis dymunol; yn hudolus i’w cyffwrdd maen nhw’n eich gwahodd i’w gwisgo.