Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Arddangosfa Oriel Werthu

Sarah Noël

11 Gorffennaf – 20 Medi 2015

Mae’r artist serameg Sarah Noël yn byw ac yn gweithio ym Mhenrhyn Gŵyr yn Ne Cymru. Wedi’i geni a’i magu yn y Mwmbwls, fe gwblhaodd gwrs Sylfaen yn Abertawe ac fe astudiodd Seramegau (BA Anrh) ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr, Bryste.

Mae yna gyfaredd i mi mewn cerfiadau pren a charreg ffigurol ganoloesol.  Rwy’n edmygu symlrwydd  eu ffurf wedi’i drwytho mewn ysbrydolrwydd defodol, ac mae eu ffurfiau deinamig yn cyfathrebu’n bwerus awyrgylch myfyriol, llonyddwch, adnabyddiaeth o ‘rywbeth amgen’. Rwy’n ffeindio’r un priodweddau hudolus mewn celfyddyd Werin Ewropeaidd ac Americanaidd.

Mae braslunio’n rhan hanfodol o broses weithio Sarah, yn llenwi llyfrau braslunio’n barhaus â lluniau pen ac inc o ffurfiau, adeiladau, cychod, angylion a ffigurau grotésg eglwysig, ac mae ei gwaith yn tarddu o’r dylanwadau hyn. Mae ei ffurfiau gwryw a benyw a’r delweddau o gychod wedi’u llunio o silindrau clai a slabiau i greu ffurfiau arddulliedig. Mae rhai darnau wedi’u haddurno drwy dywallt golchliw o ocsidau, staeniau neu slips drostyn nhw gan ganiatáu i’r lliwiau redeg yn rhydd dros y ffurfiau, gan ychwanegu at eu dirgelwch a’u hysbrydolrwydd.  Llestri pridd wedi’u llosgi’n boeth iawn yw’r darnau gan fwyaf. Weithiau mae’n defnyddio tân mwg neu ddulliau raku i greu gwahanol effeithiau ar y darnau.

Mae’r holl waith ar gael i’w brynu. Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01824 704774.