Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Stiwdio 6

Simon Hulbert

Cyfres Porthol Serameg 30 Medi 2023 – 7 Ionawr 2024

…………….

Cyfres o waith crefft mewn ffocws gan wneuthurwyr serameg Cymreig
Curadur y gyfres: Wendy Lawrence

…………….

Ar ôl astudio cerameg i lefel gradd ac ôl-radd, mae Simon wedi bod yn grochenydd proffesiynol ac athro ers dros drideg o flynyddoedd. Mae’n gymrawd y Craft Potters Association ac yn aelod o Grochenwyr De Cymru.

Sefydlodd Brook Street Pottery & Gallery yn Y Gelli Gandryll a oedd yn cynhyrchu terracotta i’r ardd ac arddangos cerameg a bu’n rheoli’r oriel am dros ugain mlynedd.

Yn dilyn cyfres o deithiau astudio a phreswyliadau yn Jingdezhen yn Tsieina mae Simon bellach wedi cwtogi ar ei ymarfer er mwyn canolbwyntio ar waith cerameg porslen graddfa fechan. Mae’n cynhyrchu poteli, cwpanau, biceri a jariau sydd oll wedi’u taflu â llaw ac wedi’u gwydro â gwydreddau taniadau uchel lluosog gan greu pob darn sydd at ddefnydd ac yn unigryw.

Mae ganddo stiwdio newydd hardd yn ei gartref yn Nolau, ger Llanandras yn y Canolbarth, lle mae wedi adeiladu odyn dechnoleg syml arbrofol sy’n llosgi golosg. Mae’r stiwdio’n agored drwy drefniant ac yn ystod Llwybrau Celf yr ardal.

Ymunodd Simon â menter gydweithredol ‘The Haymakers’ yn 2022. Mae gan y grŵp oriel sydd wedi hen sefydlu yng nghanol Y Gelli Gandryll ac mae’n arddangos gwaith yr aelodau ac artistiaid gwadd hefyd.