Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Stiwdios Pop-Up

Stiwdios ‘Pop-Up’: Hedfan Heibio

Dathliad o serameg, gwydr a gwneud printiau 23 Awst – 1 Medi 2024

Mae Kirsti Brown, Ruth Thomas, Verity Pulford a Tara Dean yn cyflwyno Stiwdio ‘Pop-Up’ a phedwar gweithdy yng Nghanolfan Grefft Rhuthun, mewn dathliad naw diwrnod o serameg, gwydr a gwneud printiau.

Ymunwch â’r gwneuthurwyr hyn o Ogledd Cymru i gael cipolwg ar eu prosesau creadigol. Bydd Kirsti, Ruth, Verity a Tara yn arddangos eu dulliau a’u deunyddiau yn Ystafell Addysg y Ganolfan Grefft, canolbwynt y prosiect, lle cewch groeso cynnes iawn.

Bydd gwaith newydd ac eitemau gwerthu ar gael i’w gweld a’u prynu. Bydd hefyd arddangosfa fechan o waith gan Ann Bridges.

Bydd y Stiwdio Dros Dro ar agor ar 23, 24, 25, 31 Awst a 1 Medi rhwng 10am a 5pm.

Mae gweithdai ymarferol ar gael ar y diwrnodau canlynol, pryd y cewch gyfle i wneud eich eitemau crefft eich hun ar thema adar a dysgu mwy am y prosesau dan sylw.

Mawrth 27 Awst Serameg yn nythu gyda Kirsti
Mercher 28ain Awst Cardiau printiedig gyda Tara
Iau 29 Awst Paentio gwydr gyda Verity
Gwener 30ain Awst Collage yn argraffu gyda Ruth

Bydd y pedwar gweithdy yn rhedeg o 10am – 1pm.

Gallwch archebu drwy Eventbrite  yma

Gweler y wybodaeth digwyddiad ar
wahân yma am fanylion llawn y gweithdai.

Hedfan Heibio – lle i ddod ynghyd a mwynhau bydoedd rhyfeddol cerameg, gwydr a gwneud printiau!