Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 3

Susan O’Byrne

26 Medi – 22 Tachwedd 2015

Pum Chwaer a Choeden Deuluol – Gweithiau serameg newydd

Mae Pum Chwaer a Choeden Deuluol yn gasgliad newydd o serameg gan yr hynod dalentog Susan O’Byrne. Mae’n cynnig taith bersonol iawn i fyd preifat. “Mae fy ysbrydoliaeth yn dod o hanes fy nheulu fy hun, yn benodol ochr fy mam o’r teulu, ymfudodd o’r Almaen i Iwerddon yng nghanol y 1800au. Fy nain a’i phedair chwaer yw y pum chwaer. Cynrychiolir pob un gan anifail serameg, a rhain yw’r darnau mwyaf yn yr arddangosfa.” Ysgrifenna Susan: “Mae’n plentyndod yn llawn o ddelweddau anifeiliaid, e’u holl enwau, siapiau, lliwiau a phatrymau yn tanio ein dychymyg cynnar. Drwy gydol hanes hefyd mae anifeiliaid wedi’u defnyddio mewn adrodd straeon, chwedlau a llên gwerin i symleiddio cymhlethdodau bywyd oedolyn. Yn yr un modd, rwy’n defnyddio ffurf anifail fel cyfrwng i fynegi emosiynau dynol.”

 

Screen Shot 2015-07-20 at 15.07.01

CYHOEDDIADAU Susan O’Byrne

Mae’r cyhoeddiad hardd yn cyd-fynd â’r arddangosfa Pum chwaer & coeden deulu, dogfennu’r corff newydd o waith o’r ceramegydd hynod dalentog Susan O’Byrne.

28 tudalen, Clawr caled
Lliw llawn, 160x210mm
ISBN: 978-1-905865-73-4
Iaith: Saesneg neu Gymraeg
I archebu ffoniwch: 01824 704774. E: thegallery@rccentre.org.uk

£7.50