Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 1

Susie Freeman: WOWI+

18 Ionawr – Gorffennaf 2020

Adolwg ar waith gan Susie Freeman
Yn cynnwys Pharmacopoeia â’r Dr Liz Lee

Fe sefydlodd Susie ei hun fel artist tecstilau o wreiddioldeb mawr yn gynnar yn ei gyrfa. A hithau’n fyfyriwr ôl-raddedig yn y Coleg Celf Brenhinol, yn dilyn Ysgol Gelf Manceinion lle bu’n astudio gwehyddu, fe ddyfeisiodd rwydwaith wedi’i wau o bocedi gan ddefnyddio edau monoffilament: byddai’n gollwng gwrthrych bychan bach i mewn i bob poced fechan dryloyw cyn eu selio’n ddiogel â rhes bellach o wau, ac ailadrodd hynny i lunio’r brethyn. Yr un pryd byddai Susie’n archwilio gwahanol ffyrdd o ddefnyddio a dangos y gweithiau hyn drwy lunio cyflau, sgarffiau a siacedi. Roedd y dillad gwisgadwy hyn yn neilltuol iawn, yn gwerthu yn Ffair Grefftau Chelsea ac mewn orielau – ac yn denu dilynwyr edmygus, ffyddlon.

Wrth i’w phlant dyfu daeth ei phryderon moesegol cadarn o ran y gymdeithas o hyd i lais drwy ei chyfeillgarwch â’r Dr Liz Lee. Gyda’i gilydd fe ddechreuon nhw gwestiynu ein dibyniaeth gynyddol ar feddyginiaethau a dechreuodd Susie ddychmygu sut y gellid delweddu eu syniadau drwy ei gwaith. Gan gymryd yr enw ‘Pharmacopoeia’ roedd eu cydweithrediad yn defnyddio delweddaeth artistig arloesol i gwestiynu pryderon cymdeithasol ynglŷn ag iechyd. …..gyda graddfa’r gwaith yn osgoi cyfyngiadau’r pocedi bychan bach. Mae arwisgoedd enfawr a dillad llac, wedi’u gwneud o bacedi pils metelig, yn disgrifio’r materion y bydd y gwaith yn mynd i’r afael â nhw: materion a fydd yn dod yn fwy hanfodol bob dydd.

Curadur: Mary La Trobe-Bateman
Mewn cysylltiad â Choleg Brenhinol Meddygon Teulu