Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Gofodau Prosiect Cwrt A a B

Verity Pulford: Gerddi’r Meddwl

11 Medi – 21 Tachwedd 2020

Mae prosiect diweddaraf Verity Pulford Gerddi’r Meddwl wedi’i ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac mae’n ymchwilio’r gydberthynas weledol a ffisegol rhwng strwythurau a strwythurau micro o fewn bioleg planhigion a bioleg ddynol. Fe ysbrydolwyd y prosiect gan yr amser a dreuliwyd gan Verity fel Artist Preswyl yng Nghanolfan Niwrolegol Walton yn Lerpwl, yn rhan o Raglen Allgymorth y Bluecoat Display Centre.

Mae’r daith yr aethpwyd â Verity arni gan y prosiect hwn wedi bod yn drawsffurfiannol i’w harfer. Mae dylanwadau’n cynnwys darluniadau cynnar Ramon Cahal, casgliadau planhigion yn Herbariwm Prifysgol Bangor a ‘cyanotypes’ Anna Atkins.

Gyda diolch i Gyngor Celfyddydau Cymru, Canolfan Grefft Rhuthun, Prifysgol Bangor, Canolfan Walton a’r Bluecoat Display Centre. Hefyd yr Artist Gwydr Amanda Simmons, Rhian Hâf a Kirsti Brown am eu cyngor technegol a’u cefnogaeth mentor a Jonathan Le Vay.

Fe gaiff yr arddangosfa hon ei dangos yn Crefft yn y Bae, Caerdydd yn Chwefror 2021.

www.veritypulford.com