Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 1

W sydd am Bapur Wal

26 Medi – 22 Tachwedd 2015

All The Fruits, Marthe Armitage, Deborah Bowness, Jon Burgerman, Claire Coles, Custhom, Lowri Davies, Hugh Dunford Wood, Eley Kishimoto, Sian Elin, Claire Florey-Hitchcox, Kirath Ghundoo, Jonny Hannah, Mark Hearld, Daniel Heath, Rachel Kelly, Tracy Kendall, Angie Lewin, George Malyckyj, Mini Moderns, Belynda Sharples, Squint, Timorous Beasties.

Yr hydref hwn bydd Canolfan Grefft Rhuthun yn cyflwyno arddangosfa helaeth o’r gorau mewn papur wal cyfoes.

Papur wal yw’r ymrwymiad mwyaf rydym yn ei wneud i ddylunio yn ein cartrefi. Mae’n fwy o ddatganiad am liw a phatrymwaith nac unrhyw beth ac yn fwy na dim, mae’r papur wal ddewiswn yn cyfleu ein chwaeth.

I’r gwneuthurwyr crefft, mae papur wal yn gynfas enfawr gyda sawl cam wrth ddylunio, cynllunio a gwneud. Mae technegau argraffu digidol modern wedi caniatáu i bapur wal gyda dyluniadau newydd ei weithgynhyrchu; dyluniadau sy’n llai dibynnol ar ail-adrodd patrwm na phapur wal traddodiadol. Ond fel y dengys yr arddangosfa hon, mae llawer o wneuthurwyr yn cael eu denu at dechnegau argraffu sgrîn llaw neu leino traddodiadol oherwydd y gwahanol fathau o ansawdd gorffeniad maent yn caniatáu.

Bydd yr arddangosfa hon yn archwilio a dathlu technegau cynhyrchu papur wal wedi’i argraffu â llaw, gan dalu sylw i’r dylunwyr a’r gwneuthurwyr mwyaf cyffrous ar draws y DU sy’n eiriol dychwelyd i’r ansawdd gwell hwn o gynhyrchu papur wal. Dangosir gwaith 23 o wneuthurwyr, gan gynnwys rhai bloc-llaw hardd gan y ddylunwraig yn ei wythdegau, Marthe Armitage, papur wal darluniadol cain St Jude a phapur wal graffig gorhyfryd Mini Moderns.

Wedi’i churadu gan hanesydd dylunio ac awdur Jane Audas a’r curadur, darlithydd ac ymgynghorydd manwerthu Gregory Parsons, mae’r mwyafrif o’r papur wal yn yr arddangosfa hon wedi’i ddylunio a’i wneud yn y DU.

Cliciwch ar y dolenni isod i weld y ffilmiau a gynhyrchir ar hyd ochr y arddangosfa W sydd am Bapur Wal:
Daniel Heath   Eley Kishimoto

delwedd: Eley Kishimoto

CYHOEDDIADAU W sydd am Bapur Wal

Mae’r rhifyn swatch-lyfr cyfyngedig yn mynd gyda’r W sydd am Bapur Wal, arddangos y papur wal cyfoes gorau gan y dylunwyr mwyaf creadigol sy’n gweithio yn y cyfrwng hwn heddiw.

32 tudalen, Clawr caled
Lliw llawn, 297x210mm
ISBN: 978-1-905865-74-1
Iaith: Saesneg neu Gymraeg
I archebu ffoniwch: 01824 704774. E: thegallery@rccentre.org.uk

£10.00