Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 3

Walter Keeler

6 Rhagfyr 2014 – 25 Ionawr 2015

Mae swyddogaeth yn ystyriaeth canolig i bob potyn gan Walter Keeler; gan ymateb i her gofynion iwtilitaraidd mae’n profi pleser oesol mewn gwrthrychau defnyddiol. Gan wneud cyfeiriad chwareus at ddyfeisgarwch ecsentrig egin ddiwydiant crochenwaith 18fed ganrif Swydd Stafford, caiff drain a changhennau ymddangosol frawychus, bygythiol hyd yn oed, eu troi at ddiben ymarfeol fel lle i ddal bodiau ar ddolenni. Nid tebot yn unig yw hwn, mae’n arteffact llawn ystyr cyfoethog.