Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Arddangosfa Oriel Werthu

Wayne Clark

29 Medi – 18 Tachwedd 2018

Yn raddedig â gradd BA serameg fawreddog o Harrow, bydd Wayne Clark sy’n awr â’i safle ym Mhrestatyn, yn gwneud darnau cerfluniol mawr a chrochenwaith swyddogaethol llai, o gorff crochenwaith yn gyffredinol gydag ychwanegion o glai coch Rhiwabon a thywod bras. Bydd yn defnyddio gwahanol wydreddau llwch ynn a shino, yn ogystal â slips gwydrog i greu effeithiau arwyneb hudol.

Bydd darnau cerfluniol mawr Wayne, yn enwedig ei ffurfiau fâs a photel, yn caniatáu’r cyfle i wneud marciau eithaf radical ac afieithus, gyda’r bwriad iddynt ddal llwch o’r tân. Yna bydd hyn, ar dymereddau cyson, yn troi’n wydredd, mae’r cronni gwydreddau hyn yn creu rhannau dramatig a chynnil o harddwch enfawr wrth iddynt lifo dros y gwaith.

Mae yna egni grymus yn serameg Wayne Clark, ond tra bo’u hudoliaeth yn ddwys ac yn uniongyrchol, bydd myfyrdod yn caniatáu i ni fwynhau eu hyfrydwch cynnil. Maen nhw’n botiau i fyw â nhw: i’w defnyddio neu i adlewyrchu arnynt.

Bydd Canolfan Grefft Rhuthun yn arddangos gwaith Wayne mewn Gofod Arddangos Adwerthu o Fedi 29ain i Dachwedd 18fed, 2018