Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 1

Wedi’u Gwneud ar gyfer y Bwrdd

3 Chwefror – 8 Ebrill 2018

Mae Wedi’u Gwneud ar gyfer y Bwrdd yn cyflwyno arian cyfoes o Gasgliad Cwmni Goldsmiths, ynghyd â gwaith dylunio dodrefn, gwydr, cerameg a thecstilau crefftwyr blaenllaw’r Deyrnas Unedig sydd wedi’i ddewis a’i drefnu. Cyflwynir y gosodiad bwrdd modern hwn gan enghreifftiau o hen arian anghyffredin a gafwyd gan y Cwmni dros sawl can mlynedd. Mae hyn yn adlewyrchu ei hanes hir o nawddogaeth ac yn rhoi cyd-destun i waith pwysig gwneuthurwyr sy’n arfer eu crefft ym Mhrydain heddiw.

Mae’r arddangosfa’n dangos parhad dulliau gofannu arian ac arloesi yn y ffordd yr ymdrinnir â’r deunydd. Mae’r broses o ofannu â llaw yn caniatáu creu cyllyll a ffyrc yn yr un ffordd yn union ag y byddai’n cael ei wneud dros 500 mlynedd yn ôl. Fodd bynnag, bydd gwneuthurwyr yn parhau i archwilio ac arbrofi â dulliau newydd, wedi’u dylanwadu gan ddatblygiadau mewn technoleg.

Arddangosfa Cwmni Goldsmiths.