Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Arddangosfa Oriel Werthu

Wendy Lawrence

6 Chwefror – 31 Mawrth 2016

Wedi’u deillio o obsesiwn ag ansawdd, yn enwedig mewn creigiau a strwythurau daearegol y bydd Wendy’n eu dogfennu ar ei throeon yng Ngogledd Cymru a’i theithiau ymhellach i ffwrdd, mae ei darnau serameg weithiau’n ddigymell ac ar adegau eraill wedi’u cerfio’n ofalus gan geisio cipio egni a grym ffurf ddaearegol a disgrifio strwythur trefnedig strata creigiau. Mae gwydro’r gwaith yn anghonfensiynol, yn defnyddio deunyddiau hynod adweithiol a ffrwydrol wedi’u cymhwyso mewn haenau lluosog, yn drwchus iawn yn aml, gan greu arwynebau gweadeddol cyfoethog. Mae’r broses hon o wydro’n hybu’r synnwyr o ansawdd daearegol ac mae’n rhoi elfen o siawns.

Mae’r gweithiau i gyd ar gael i’w prynu.