Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 3

Wendy Lawrence : Taith mewn Clai

30 Mehefin – 17 Gorffennaf 2021

Roedd Wendy Lawrence yn ymglymedig â’n rhaglen ymgysylltu a dysgu gan rannu ei brwdfrydedd am Glai drwy arddangosiadau digidol, teithiau tywys o’r stiwdio a gweithdai yn ystod Penwythnos ddiweddar ‘Hey Craft!’ y Cyngor Crefftau. Mae’r arddangosfa fer hon yn gyfle’n awr i brofi drosoch eich hun ei gweithiau serameg yng ngofod yr oriel.

Mae mwyniant parhaus Wendy mewn gweadedd ac arwyneb yn allweddol i’w ‘oeuvre’. Bydd ei syniadau’n datblygu o ymchwiliad daearegol i ffurfiau naturiol a geir yn y dirwedd a dylanwad dyn ar hynny drwy astudiaeth o safleoedd archeolegol. Mae ymchwil cyfredol parhaus a datblygiad ffurfiau newydd, cynyddu graddfa gwaith, ac ymchwilio arwynebau, gwydreddau, ‘engobes’ ac ocsidau, i gyd yn rhan o’i thaith barhaus mewn clai.

Mae Wendy wedi gweithio’n gyson yn ei stiwdio yn Ninbych am ugain mlynedd a mwy. Mae’n aelod gweithgar o’r ‘North Wales Potters’ ac mae wedi cyfranogi mewn llawer o ddigwyddiadau ac arddangosiadau clai. Mae’r rhain yn amrywio o’r ‘International Ceramic Festival’ yn Aberystwyth i ‘Gelfyddyd Clai’ yng Nghymru, a llawer o ddigwyddiadau ledled y DU a thu hwnt – yn cynnwys ‘Art in Clay’ yn Hatfield, ‘Earth and Fire’ yn Rufford, y ‘CAL Ceramic Art London’ mawreddog yn y Coleg Celf Brenhinol. Mae wedi arddangos yn rhyngwladol ac mae Canolfan Grefft Rhuthun wedi dangos ei gwaith am flynyddoedd lawer yn cynnwys yn ‘SOFA’ Chicago.

Mae’r gweithiau ar gael i’w prynu