Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 1 & 3

Wendy Ramshaw

Rooms of Dreams 7 Gorffennaf – 9 Medi 2012

Fel un o ddylunwyr cyfoes enwocaf Prydain, mae Wendy Ramshaw CBE RDI yn enwog am ei gemwaith a’i chelfyddyd gyhoeddus arbennig ar raddfa fawr. Mae’r arddangosfa bwysig hon yn arddangos darnau allweddol sy’n pontio’r hanner can mlynedd diwethaf o’i gyrfa lwyddiannus – bydd ei gemwaith ffasiynol byrhoedlog o bapur a phlastig o’r blynyddoedd cynnar  yno. Yna ei gemau trawiadol geometrig mewn metelau gwerthfawr, cerrig, gwydr a serameg. Yna ymlaen i gyfres o ddelweddau a brasluniau fydd yn cynrychioli ei chynnyrch eithriadol o gelf gyhoeddus, yn cynnwys Gatiau Hyde Park.

Rhan ganolig yr arddangosfa fydd ‘Stafell y Breuddwydion’, amgylchedd hudol sydd, erbyn hyn yn cael ei chyfrif yn garreg filltir bwysig yn natblygiad celfyddyd gymhwysol, gyfoes. Amcan y rhan hon o’r arddangosfa ydi perswadio’r gwyliwr i weld gemwaith, nid yn unig fel darnau gwerthfawr hardd, ond eu gweld fel cyfrwng i adrodd stori a defnyddio’r dychymyg.

Arddangosfa deithiol Oriel Harley mewn partneriaeth â Chanolfan Grefft Rhuthun, gydag arian Cyngor Celfyddydau Lloegr.

 WR logos
CYHOEDDIADAU Wendy Ramshaw Rooms of Dreams

Mae Wendy Ramshaw CBE RDI yn un o brif ddylunwyr cyfoes Prydain, ac yn enwog am ei gemwaith a’I chelf gyhoeddus sydd ar raddfa fawr ac yn unigryw. Bydd yr arddangosfa bwysig hon yn arddangos darnau allweddol sy’n ymestyn dros yr hanner can mlynedd diwethaf yn ei gyrfa lwyddiannus – ei gemwaith ffasiynol, byrhoedlog mewn papur a phlastig; yna ei gemau trawiadol geometrig mewn metelau drudfawr, carreg. Gwydr a cherameg, hyd at gyfres o ddelweddau a modelau sy’n cynrychioli ei chomisiynau celf gyhoeddus eithriadol, yn cynnwys gatiau Hyde Park. Traethodau gan Beatriz Chadour-Sampson, Tobias Hill, Judy Rudoe a Lady Marina Vaizey.

208 tudalen
Clawr caled
Lliw llawn
206x185mm
ISBN 978-1-905865-44-4
Iaith: Saesneg

I archebu ffoniwch: 01824 704774
E: thegallery@rccentre.org.uk

£25.00