Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Stiwdio 5

Y Goedwig o Batrwm (Prosiect Ysgol)

Ionawr – Mawrth 2016

Drwy gydol tymor yr hydref fe wahoddwyd ysgolion cynradd lleol yn Sir Ddinbych i weithio ochr yn ochr â’r Artist Eleri Jones a’r Seramegydd Susan O’Byrne yng Nghanolfan Grefft Rhuthun, i archwilio’r syniad o Addurniad a phatrwm mewn Crefft a ysbrydolwyd gan ein sioeau blaenorol ‘W sydd am Bapur Wal’ a ‘Pum Chwaer a Choeden Deuluol.’

Yr 8 ysgol a oedd yn gysylltiedig oedd – Ysgol y Borthyn, Ysgol Llanbedr Dyffryn Clwyd, Ysgol Bro Elwern, Ysgol Bro Famau, Ysgol Pen Barras, Ysgol Carreg Emlyn, Ysgol Betws Gwerfil Goch ac Ysgol Stryd y Rhos. Yn ystod y tair wythnos fe ddylunioddd ac fe greodd y plant eu papur wal eu hunain a cherfluniau portread porslen o anifeiliaid.

Bydd y gweithiau hyn yn cael eu harddangos yn ein coedwig aeaf o ‘Batrwm’.