Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Stiwdio 5

Ymgolli Mewn Celf

Ionawr – Mawrth 2015

Arddangosfa i ddathlu gwaith celf a grëwyd gan y grŵp Ymgolli Mewn Celf.

Prosiect yw Ymgolli Mewn Celf y ddyd i ymgysylltu pobl 50 oed+ sydd â dementia, ynghyd ag aelodau eu teulu a’u gofalwyr. Bydd cyfranogwyr yn ymweld â’r orielau yng Nghanolfan Grefft Rhuthun bob wythnos lle byddan nhw’n edrych ar arddangosfeydd ac yn ymateb iddyn nhw; gan weithio ochr yn ochr â’r artist Sian Hughes maen nhw’n cynhyrchu gwaith celf gyda’r oriel yn fan cychwyn ac yn ysbrydoliaeth.

Nod y prosiect yw archwilio rôl y celfyddydau gweledol sy’n gallu effeithio ar bobl sydd â dementia, yn cynnwys ynysrwydd cymdeithasol, cyfathrebu ac ansawdd bywyd a lles. Y tymor hwn cafodd y grŵp eu hysbrydoli gan Eleanor Glover ‘Dogshaped’ o arddangosfa ‘A yw’n Bren?’ a chan arddangosfa Julie Arkell ‘Ymaith’.

Bu plant o Ysgol Frongoch yn gweithio ochr yn ochr â’r grŵp Ymgolli Mewn Celf i wneud gwaith celf cydweithredol, dros sawl sesiwn. Yn y cyntaf o’r rhain, fe ymwelodd y 14 disgybl o flwyddyn 5 â Chanolfan Grefft Rhuthun, lle cawsant eu cyflwyno i waith Eleanor Glover a Julie Arkell ac yna weithdy, lle cafodd y grŵp Ymgolli Mewn Celf gyfle i rannu eu syniadau creadigol â’r plant. Pythefnos yn ddiweddarach, fe ymwelodd aelodau Ymgolli Mewn Celf â’r disgyblion yn eu hysgol i barhau i ddatblygu eu gwaith gan orffen ag arddangosfa ‘pop-up’ ddathliadol yn yr ysgol gyda lle’r oedd yna ddisgyblion eraill, rhieni ac athrawon.

Mae’r arddangosfa hon yn ganlyniad ysbrydoliaeth yr oriel a chydweithrediad yr ysgol.

Rheolir y prosiect Ymgolli Mewn Celf gan Wasanaeth Celfyddydau Sir Ddinbych a’i ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Chyngor Celfyddydau Cymru.

I gael manylion pellach am Ymgolli Mewn Celf cysylltwch â Swyddog Celfyddydau CSDdSian Fitzgerald: Ffôn: 01824 708216 / E-bost: sian.fitzgerald@denbighshire.gov.uk

Screen Shot 2014-12-02 at 14.31.41