Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Stiwdio 3

Ymgolli mewn Celf

Ionawr – Mawrth 2016

Mae Ymgolli mewn Celf yn brosiect sydd wedi’i anelu at bobl sydd â dementia ac sy’n byw yn y gymuned a’u gofalwyr. Nod y prosiect yw archwilio swyddogaeth y celfyddydau gweledol i ddelio â materion a all effeithio ar bobl sydd â dementia, yn cynnwys ynysrwydd cymdeithasol, hyder, cyfathrebu ac ansawdd bywyd a lles.

Gydag Ymgolli mewn Celf wedi’i gynnal yn llwyddiannus yng Nghanolfan Grefft Rhuthun am y pum mlynedd ddiwethaf, mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi ariannu peilot y prosiect ar draws y rhanbarth, yng Nghonwy, Sir y Fflint a Wrecsam, yn ogystal â phrosiectau pellach yn y Rhyl a Llangollen.

Bydd artistiaid proffesiynol, sydd i gyd yn Gyfeillion Dementia, yn gweithio mewn amrywiaeth o gyfryngau gydag ystod eang o ddefnyddiau a hynny’n galluogi aelodau Ymgolli mewn Celf i gynhyrchu eu gwaith celf eu hunain, fel y’i dangosir yn yr arddangosfa hon.

Fe ddechreuwyd Ymgolli mewn Celf gan Wasanaeth Celfyddydau Sir Ddinbych, Cyngor Sir Ddinbych. I gael mwy o wybodaeth am y cysyniad Ymgolli mewn Celfyddyd, cysylltwch â Swyddog Celfyddydau Sir Ddinbych Sian Fitzgerald ar sian.fitzgerald@sirddinbych. gov.uk 01824 708216