Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Stiwdio 4

Ymgolli mewn Celf

Tachwedd 2016 – Ionawr 2017

Mae’r ddau grŵp Ymgolli mewn Celf yn Sir Ddinbych (y Rhyl a Rhuthun) â gwaith sy’n cael ei ddangos yn Stiwdio 4.

Bydd grŵp Ymgolli mewn Celf Rhuthun yn cyfarfod yng Nghanolfan Gelf Rhuthun bob wythnos ac yn ymweld â’r orielau ar ddechrau pob sesiwn. Wedi’u hysbrydoli gan waith Micki Schloessingk yn yr arddangosfa Iaith Clai a hefyd gwaith Simone ten Hompel, mae’r grŵp, wrth edrych yn agos ar y llwyau a archwilir gan y ddau artist, wedi cynhyrchu ystod o lwyau ac eitemau serameg crog. Yn cael ei arddangos hefyd mae gwaith gan grŵp Ymgolli mewn Celf y Rhyl.

Gan weithio â’r artist blaenllaw Jude Wood, ysbrydoliaeth y grŵp oedd gwaith Grayson Perry, gyda ffocws penodol ar ei lyfrau braslunio a’i serameg. Maen nhw wedi llunio ystod o fasau gan ddefnyddio fframiau lamplenni a phowlenni pysgod aur, a’u haddurno ag amrywiaeth o gyfryngau cymysg.

screen-shot-2016-11-28-at-14-20-49