Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

PROCESSIONS

yng Nghanolfan Grefft Rhuthun

Ebrill – Mehefin 2018

Gwaith celf cyfranogiad torfol ledled y Deyrnas Unedig yw PROCESSIONS, i nodi 100 mlynedd y bleidlais i ferched, wedi’i gynhyrchu gan Artichoke a’i gomisiynu gan 14–18 NOW, yn seiliedig ar syniad gan Darrell Vydelingum.

Bydd PROCESSIONS yn gwahodd merched* a genethod ledled y Deyrnas Unedig i ddod at ei gilydd ar strydoedd Belfast, Caerdydd, Caeredin a Llundain ar ddydd Sul 10 Mehefin 2018 i nodi’r foment hanesyddol hon mewn portread byw, cyffrous o ferched yn yr unfed ganrif ar hugain. *y rheiny sy’n uniaethu fel merched neu’n an-neuaidd (‘non-binary’).

Yn rhan o’r digwyddiad mae sefydliadau Celfyddyd ledled y Deyrnas Unedig wedi’u haseinio i ddewis artist i ddylunio a gwneud baner ar gyfer yr Orymdaith ar Fehefin 10fed. O ganlyniad, mae cant o artistiaid sy’n ferched wedi’u comisiynu i weithio â chymunedau’r Deyrnas Unedig i greu baneri 100 mlwyddiant ar gyfer PROCESSIONS. Mae Canolfan Grefft Rhuthun yn falch o gyhoeddi ein bod ni’n un o’r sefydliadau artistiaid hynny sy’n cyfranogi yn y digwyddiad a’n prif artist fenywaidd fydd Lisa Carter.

Mae Lisa Carter yn byw ac yn gweithio yng Ngogledd Cymru. Bydd ei gwaith, er â’i wreiddiau mewn paentio a dylunio, weithiau’n cyfuno’r prosesau hun â cherfluniaeth a gosodiadau. www.lisa-carter.com

Fe wnaeth y merched – a ddaeth at ei gilydd ar y strydoedd gan mlynedd yn ôl – eu huanin yn weladwy â fflagiau, baneri, pinnau a rhosedi. Bydd y gweithdy’n canolbwyntio ar destun a thecstilau, yn adleisio arferion ymgyrch y bleidlais, a bydd y baneri a wneir yn cynrychioli ac yn dathlu lleisiau gwahanol gwragedd a merched o wahanol gefndiroedd.

I gael mwy o wybodaeth ar y digwyddiad cenedlaethol ewch i PROCESSIONS 2018 ar y wefan: www.processions.co.uk

 

 

 

delwedd: Emmeline Pankhurst, actifydd ac arweinydd Mudiad y Swffragetiaid Prydeinig. Delwedd drwy garedigrwydd Llyfrgell y Merched yn yr LSE. Dyluniad gan Grey.