Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Portffolio

Ysgol Gelf yr Haf 2018

30 Gorffennaf – 29 Awst

Mae Ysgol Gelf yr Haf yn ôl ac eleni mae gennym ni ‘gymysgfa’ o weithdai ar gyfer pobl ifanc 14–18 oed sydd â diddordeb arbennig yn y celfyddydau gweledol ac a fyddai’n hoffi datblygu eu harfer artistig ymhellach.

Eleni, yn ychwanegiad newydd i’n rhaglen Portffolio, rydyn ni’n cynnig gweithdai Blasu 1-diwrnod gyda gwneuthurwyr proffesiynol ar gyfer pobl ifanc 11–14 oed.

I neilltuo eich lle ffoniwch 01824 704774 I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Julie Wem, Cydlynydd Portffolio ar e-bost julie.wem@denbighshire.gov.uk. Cysylltwch â ni os bydd yna unrhyw anhawster gyda thalu.

Fe ariennir y rhaglen hon gan Gyngor Celfyddydau Cymru – Criw Celf Pathway.