Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 3

Yusuke Yamamoto

dylunio dan fy nhraed 6 Gorffennaf – 22 Medi 2024

Mae’r gof arian Yusuke Yamamoto yn byw ac yn gweithio yng nghefn gwlad pellennig a hardd Pen Llŷn. Mae ‘dylunio dan fy nhraed’ yn cyfeirio at darddiad ysbrydoliaeth artistig Yusuke – ei arsylwadau dyddiol o olygfeydd, arogleuon a seiniau a naws yr amgylchedd naturiol o’i amgylch. Mae ei waith yn cyfeirio’n huawdl at ei ymateb dwys i natur a’i gysylltiad â hi. Gall pob dim y mae’n arsylwi arnyn nhw a’u profi eu trosi yn wrthrychau arian telynegol.

Curadwyd gan Gregory Parsons
Ffotograffi: Stephen Heaton