Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Oriel 2

Zoe Preece

Mewn Gwrogaeth 22 Ebrill – 2 Gorffennaf 2023

Mae’r artist Zoe Preece, sydd wedi ymsefydlu yng Nghaerdydd, wedi creu cyfres o wrthrychau domestig cyffredin wedi’u cerfio’n gywrain o borslen â llaw neu o blastr wedi’i droi ar durn (peiriant sy’n troelli ar gyflymder y mae modd ei ddefnyddio i gerfio plastr). Mae’r gwrthrychau bregus a luniwyd yn hardd yn ceisio cyfleu’r agweddau o fywyd domestig sy’n anodd eu dal, yn aflonyddu ac eto’n dyner. Myfyrir ar offer cegin a chelfi syml nid yn unig oherwydd eu ffurf a’u swyddogaeth ond hefyd am eu diben cymdeithasol a’r straeon y maen nhw’n ymgorffori.

Ochr yn ochr â’r porslen ceir darnau o gelfi cerfluniol o bren collen Ffrengig sydd wedi’u mowldio i edrych fel llieiniau sychu llestri wedi’u plygu neu lyfr agored. Crëwyd y rhain mewn cydweithrediad â’r gwneuthurwr celfi Jennifer Finnegan a Fablab, Caerdydd gan ddefnyddio’u prosesau sganio 3D a thechnolegau melino CNC.

Mae pob un darn, wedi’i lunio’n fanwl gywir, yn cymryd oriau lawer i’w greu. I’r artist mae gweithgaredd ailadroddus ac anweledig ei chrefft yn adleisio’r gwaith llafur domestig parhaus ac anweladwy a wneir yn y cartref. Hwn yw’r gwaith disylw nad yw’n cael ei werthfawrogi’n aml y mae Preece yn ceisio’i gyfleu yn y gosodwaith hwn.