Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

Ynghylch Adnoddau

Mae’r pecynnau adnoddau rhain wedi’i gynllunio i gefnogi athrawon ac addysgwyr yn ystod eu hymweliad  i Ganolfan Grefft Rhuthun gyda syniadau a awgrymir, gweithdai a phwyntiau i’w trafod. Mae’r gweithgareddau’n addas i grwpiau pob oed a gellir eu haddasu ar gyfer eich anghenion chi cyn, yn ystod ac yn dilyn eich ymweliad.

Pecyn Adnoddau Pwrpas

Pecyn Adnoddau Proses

Pecyn Adnoddau Addurn

Pecyn Adnoddau Deunydd

Pecyn Adnoddau From Nature

Llinellau’r De, Goleuni’r Gogledd:
Pecyn Adnoddau Gwybodaeth ategol

Llinellau’r De, Goleuni’r Gogledd:
Pecyn Adnoddau Gwybodaeth dylunwyr

Pecyn Adnoddau David Poston

Pecyn Adnoddau Cerfio Gofod

Pecyn Adnoddau Julie Arkell

Pecyn Adnoddau Michael Brennand-Wood

Pecyn Adnoddau Rodney Peppe