Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Gweithdai

Gweithdai Helyg i Oedolion

â Juliette Hamilton 9 & 10 Chwefror 10.30am – 4.30pm £75.00 yr un, yn cynnwys cinio ysgafn

Gweithdy 1: Ysgyfarnog Helyg (Dydd Gwener 9 Chwefror)
Gweithdy 2: Obelisgau Gwas y Neidr a ffyn Pili Pala (Sadwrn 10 Chwefror)

Rydyn ni’n falch o groesawu’n ôl yr artist helyg Juliette Hamilton a fydd, oherwydd y galw, yn dangos i chi sut i wneud un ai Ysgyfarnog mawr ar y dydd Gwener neu, i baratoi ar gyfer dyfodiad y gwanwyn (a’r amser i fod yn yr ardd), obelisg Gwas y Neidr â ffyn Pili Pala.

Fe â Juliette â chi drwy baratoad yr helyg ac yna eich tywys cam wrth gam drwy adeiladwaith y cerflun.

Byddwch yn barod am ddiwrnod o waith corfforol ac i fynd adref â cherflun hynod drawiadol! Byddai’n syniad da dod â phâr o ‘secateurs’ a ffedog efo chi.

Yn addas ar gyfer pob lefel, byddai rhywfaint o brofiad o weithio â helyg yn fanteisiol.

WEDI DOD I BEN