Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

Sgyrsiau, Digwyddiadau a Gweithdai

Rydym yn darparu llu o sgyrsiau, digwyddiadau a gweithdai i gyd-fynd â’n harddangosfeydd oriel: o sgyrsiau gan guraduron a theithiau orielau i ‘Sgyrsiau’ ag artistiaid a gweithdai ymarferol dan arweiniad yr artist. Cliciwch drwy’r saethau i weld Be’ sy’ ‘mlaen.

Gweithdai

Gweithdai Helyg i Oedolion â Juliette Hamilton

Dydd Gwener 9 Chwefror ac Sadwrn 10 Chwefror 2018 10.30am – 4.30pm £75.00 yr un, yn cynnwys cinio ysgafn

Gweithdy 1: Ysgyfarnog Helyg (Dydd Gwener 9 Chwefror)
Gweithdy 2: Obelisgau Gwas y Neidr a Ffyn Pili-pala (Sadwrn 10 Chwefror)

Rydyn ni’n falch o groesawu’n ôl yr artist helyg Juliette Hamilton a fydd, oherwydd y galw, yn dangos i chi sut i wneud un ai Ysgyfarnog mawr ar y dydd Gwener neu, i baratoi ar gyfer dyfodiad y gwanwyn (a’r amser i fod yn yr ardd), obelisg Gwas y Neidr â ffyn Pili Pala.

Fe â Juliette â chi drwy baratoad yr helyg ac yna eich tywys cam wrth gam drwy adeiladwaith y cerflun.

Byddwch yn barod am ddiwrnod o waith corfforol ac i fynd adref â cherflun hynod drawiadol! Byddai’n syniad da dod â phâr o ‘secateurs’ a ffedog efo chi.

Yn addas ar gyfer pob lefel, byddai rhywfaint o brofiad o weithio â helyg yn fanteisiol.

Gweithdai

Gweithdy Tapestri i Oedolion â Jilly Edwards

Sadwrn 17 ac Sul 18 Mawrth 2018 10.30am – 4.30pm £80 y dydd neu bwciwch 2 ddiwrnod am £120. Yn cynnwys cinio ysgafn

Gweithdy 1: ‘Dewch i ni ddechrau yn y dechrau’ (Sadwrn 17 Mawrth)
Gweithdy 2: ‘Ac yn awr…?’ (Sul 18 Mawrth)

Rydyn ni’n falch o groesawu Jilly Edwards yr artist sy’n gyfrifol am yr arddangosfa ‘Llawenydd: Y Lliw Melyn’ a fydd yn cynnig 2 weithdy undydd. Mwynhewch un diwrnod yn unig neu benwythnos llawn o decstilau.

Gweithdy 1 yn canolbwyntio ar ddysgu’r holl bethau hanfodol y mae angen i chi eu gwybod ar gyfer tapestri wedi’i wehyddu o ddysgu i ystofi gwŷdd ffrâm a gwehyddu’r siapiau y byddwch yn eu defnyddio, gan greu sampler y gallwch gyfeirio’n ôl ato bob amser pan ewch adref.

Gweithdy 2 parhad o ddiwrnod un neu ar gyfer myfyrwyr sydd eisoes wedi gwneud cwrs sylfaenol. Byddwch yn trafod trwch ystofau gwahanol a’r ffordd o’u hystofi ar fframiau, newidiadau yn nhrwch edau ac edafedd gwahanol a ddefnyddir i greu gweadeddau yn ogystal ag edrych ar ddylunio o gasglu, arlunio, gwneud cartŵns. Yna bydd gennych yr offer a’r wybodaeth i ddechrau ar dapestri – gan ddileu’r ofn o’r dylunio i greu dechreuadau eich campwaith eich hun.

Gwybodaeth Archebu

I archebu eich lle, Ffoniwch 01824 704774

Dewch i ddysgu yng Nghanolfan Grefft Rhuthun gyda thiwtoriaid gwych a gwybodus mewn amgylchedd hamddenol. Gyda chiniawau ar gael o Gaffi R yn ogystal â chwrt agored a digon
o le parcio rhad ac am ddim ar y safle – mae’n wirioneddol yn amgylchedd wych i gwrdd â phobl o’r un diddordeb ac astudio. Mae’r cyrsiau’n ddi-breswyl, fodd bynnag mae digonedd o lety ardderchog yn Rhuthun a’r fro. Ewch i wefan Croeso Cymru am fanylion. www.visitwales.co.uk

Oni nodir yn wahanol, mae’n ofynnol i bob sgwrs, digwyddiad a gweithdy gael ei archebu o flaen llaw. Rhaid talu ffioedd yn llawn wrth archebu. Nid oes modd cael ad-daliad awtomatig os bydd raid i fynychydd ganslo lle ar gwrs. Gall rhai cyrsiau gael eu newid neu eu canslo os nad oes digon wedi cofrestru.