Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Digwyddiad

Bella May Leonard Digwyddiad

Galw Heibio i’r Teulu: 29 & 30 Awst 12.00pm – 4.00pm AM DDIM dim angen bwcio, ond byddwch yn amyneddgar os byddwn yn brysur

Ymosodiad Deunydd – beth wnewch chi?

I ddathlu penwythnos olaf ein cyfres haf ‘Straeon Artistiaid’ hoffem eich gwahodd i ddod draw ac ymuno â Bella a thîm dysgu Canolfan Grefft Rhuthun am benwythnos 2-ddiwrnod gorlawn o wneud; defnyddio pob mathau o wahanol ddeunydd i greu darn-osodiad enfawr yn y cwrt.

Yn addas i bawb a phob oed. Mae’n rhaid i blant fod ag oedolyn efo nhw a gall pob oedolyn fod â phlentyn efo fo!

WEDI DOD I BEN