Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Gweithdai

Blas ar Grefft. Gweithdai sy’n oed-gyfeillgar 50+

Chwefror – Mawrth 1.00pm – 3.30pm £12.50 y person (darperir y defnyddiau i gyd a lluniaeth ysgafn).

Rydyn ni’n falch o gyhoeddi fod ein gweithdai Blas ar Grefft yn ôl ac fe gynigir y rhaglen yn awr i bobl 50 oed+

Gwener 7 Chwefror Karen Williams Gemwaith Arian
Gwener 14 Chwefror Rosie Farey Gwehyddu Brwyn
Gwener 28 Chwefror Melanie Baugh Tecstilau
Gwener 6 Mawrth Martin Smith Awtomata

Bydd y gweithdai hyn yn cynnig ystod eang o weithgareddau ymarferol o wneud crefftau gyda gwahanol wneuthurwyr, gyda help paned o de neu goffi (a bisgedi). Sesiynau sy’n oed-gyfeillgar yw’r rhain ac nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol – dim ond parodrwydd i gyfranogi.

Dewch i gyfarfod â phobl newydd a dysgu sgiliau newydd.

Ymunwch â ni am un neu gymaint o sesiynau ag y mynnwch chi.

WEDI DOD I BEN