Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Gweithdai

Blas ar Grefft Rhaglen

ar gyfer pobl sy’n 60+ 28 Medi – 26 Hydref 2018 1.00pm – 3.00pm

Dewch i ymuno â ni am ryw ddwyawr ar brynhawn Gwener (1.00pm – 3.00pm) drwy gydol Medi a Hydref. £12.50 y sesiwn (darperir y defnyddiau i gyd) neu bwciwch y cwrs cyfan (5 sesiwn i gyd) â disgownt, am £50.00

Cynigir ystod eang o weithgareddau gwneud crefftau ymarferol gyda gwahanol wneuthurwyr, a phaned dda o de neu goffi (a bisgedi) i roi hwb i chi!

Eleni fe ysbrydolir y sesiynau gan ein rhaglen Mae Crefft yn Cyfri sy’n dathlu 10 mlynedd ers ail-lansio Canolfan Grefft Rhuthun. Byddwn yn archwilio’r deg o ddefnyddiau/themâu traddodiadol cyntaf sy’n gysylltiedig â phenblwyddi – o bapur, drwodd i ledr a chopr i siwgr. Bydd y rhain yn sesiynau sy’n oed-gyfeillgar ac nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol o’r celfyddydau – dim ond parodrwydd i gymryd rhan!

Cewch gyfarfod â phobl newydd a dysgu sgiliau newydd. Ymunwch â ni am ddim ond un neu gymaint o sesiynau ag y mynnwch chi.

DEWISLEN NEWYDD AR GYFER HYDREF 2018:
Wythnos 1: Miranda Meilleur
Gwener 28 Medi ‘Efydd’

Wythnos 2: Simeon Jones
Gwener 5 Hydref ‘Lledr’

Wythnos 3: Mai Thomas
Gwener 12 Hydref ‘Papur: Cipio bywyd drwy’r tymhorau’

Wythnos 4: Liz Ellis
Gwener 19 Hydref ‘Crochenwaith’

Wythnos 5: Alison Curtis
Gwener 26 Hydref ‘Celfyddyd Siwgr’

I neilltuo lle ffoniwch 01824 704774.

Fe ariennir y tymor hwn o weithdai Blas ar Grefft gan Gyngor Celfyddydau Cymru’n rhan o’n rhaglen ‘Mae Crefft yn Cyfri’.

WEDI DOD I BEN