Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Sgwrs

Michael Brennand-Wood: Bywyd mewn tecstilau

WEDI DOD I BEN 12 Gorffennaf 2.30pm  AM DDIM

I ddathlu Sara Richards.

Ymunwch â Michael Brennand-Wood wrth iddo siarad am ei fywyd ym myd tecstilau.

Cysylltwch â ni ar 01824 704774 i archebu eich lle

Darlithoedd Coffa Sara Richards

Bu farw Sara Richards yn annisgwyl y llynedd. Roedd hi’n gefnogwr brwd o Ganolfan Grefft Rhuthun ac yn anaml y collai ddigwyddiad yma, yn enwedig y rhai a oedd yn ymwneud â thecstilau. Roedd hi’n bwythwr talentog ei hunan a sefydlodd grŵp o’r enw Merseyside Stitchers yn 2018 sydd wedi ymweld â CGRh.

Mae ei gŵr Joseph Boughey wedi penderfynu dathlu angerdd Sara drwy ei gefnogaeth hael i gyfres o ddarlithoedd yn ymwneud â thecstilau, sy’n rhan o’n rhaglen, er mwyn parhau’r hyn roedd Sara yn ei garu ac i annog rhagor o bobl i fwynhau’r ystod eang o gelfyddyd decstil cyfoes.

Bu’n fraint i adnabod Sara ac mae’n anrhydedd i Ganolfan Grefft Rhuthun goffau ei diléit hi mewn celfyddyd decstil drwy rannu’r gyfres hon o ddigwyddiadau yn rhad ac
am ddim gyda chi.