Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Gweithdy

Catrin Howell Dosbarth Meistr

i rai 11 – 14 oed 12 Awst 10.30pm – 3.00pm £8.00 ffoniwch i fwcio lle

Bydd y gweithdy efo Catrin yn cynnwys trawsnewid stori o fytholeg yn gerflun 3 dimensiwn mewn clai. Bydd y bobl ifanc yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau adeiladu â llaw i greu eu cerflun. Mae croeso i chi ddod â straeon a deunydd cyfeirio efo chi. Fe gaiff y gwaith a wneir yn ystod y sesiynau eu tanio, a’u danfon yn ôl i’r Ganolfan Grefft yn ddiweddarach i’w casglu.

Dewch â chinio pecyn efo chi.

WEDI DOD I BEN