Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Gweithdy

Cewch greu Toriad Papur pwrpasol â Helen Flynn

14 Medi 10.30am – 1pm neu 2.30pm – 5pm £30 y sesiwn

Bydd Helen yn eich tywys drwy’r broses o greu toriad papur pwrpasol i ddathlu achlysur arbennig. Wedi’i ysbrydoli gan ‘sampleri’ tecstil, byddwch yn creu gwaith celf unigryw yn ymgorffori manylion personol ochr-yn-ochr â symbolau a motifau traddodiadol. Efallai yr hoffech ddod â ffotograff o’ch cartref neu linellau o gerdd neu gân i’w cynnwys yn eich dyluniad.
Fe ddarperir yr offer a’r defnyddiau i gyd.

Yn addas ar gyfer y rheiny sydd heb unrhyw brofiad blaenorol.

Gweithdy’n gysylltiedig ar arddangosfa Aelwyd – wedi’i noddi gan Nythu

WEDI DOD I BEN