Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Gweithdy

Chwarae Anniben – ar gyfer rheini a phlant bach

gyda’r artistiaid Emma-Jayne Holmes a Donna Jones 12 Medi – 5 Rhagfyr Mae’r sesiynau i gyd AM DDIM, ffoniwch i neilltuo lle gan fod lleoedd yn brin

Dyddiadau newydd ar gyfer tymor yr hydref:
Dydd Mercher 12 Medi
– WEDI DOD I BEN
Dydd Mercher 3 Hydref – WEDI DOD I BEN
Dydd Mercher 7 Tachwedd 
– WEDI DOD I BEN
Dydd Mercher 5 Rhagfyr 
– WEDI DOD I BEN
10.00am – 11.30am

Dewch draw â’ch plentyn bach i gael golwg â chymorth ar ein harddangosfeydd presennol ac yna’r ystafell addysg.

Sesiynau cyfeillgar ac ymlaciol gyda thema wahanol i’w harchwilio bob mis.

Fe ariennir sesiynau Chwarae Anniben y tymor hwn gan Gyngor Celfyddydau Cymru’n rhan o’n rhaglen ‘Mae Crefft yn Cyfri’.

WEDI DOD I BEN