Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Gweithdy

Chwarae Anniben: GWEAD

17 Mai 10.00am – 11.30am Mae’r holl sesiynau AM DDIM ffoniwch i neilltuo lle gan fod lleoedd yn gyfyngedig

Dewch draw gyda’ch plentyn bach i gael golwg â chymorth ar ein harddangosfeydd ac yna sesiwn o chwarae anniben yn yr ystafell addysg.

GWEAD: Gan edrych ar arwynebau cwpanau, tebotau a llestri Terry Bell-Hughes yn yr arddangosfa newydd, byddwn yn rholio clai allan ac yn rhoi cynnig arni ein hunain. Amser i gael te yn ein hardal chwarae; dewch â’ch tedi draw hefyd efallai?

WEDI DOD I BEN