Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Chwefror hanner-tymor

17 & 18 Chwefror

 Antur Liw Gweithdai i artistiaid ifanc.

Yr hanner tymor hwn fe fydd yna ffrwydrad o liw a gwneud patrymau â’r artist Catrin Williams wedi’i ysbrydoli gan arddangosfa newydd David Jones ‘Angylion ar Lein Ddillad’. 

Y gweithdy Yn ystod y gweithdai hyn byddwch yn dechrau drwy gasglu syniadau a darluniau o lein ddillad liwgar David Jones sydd wedi’i llunio’n hardd yn Oriel 1.

Yna byddwch yn datblygu’r darluniau hyn ymhellach yn ludwaith lliwgar neu’n baentiad gan ddefnyddio ystod eang o ddefnyddiau fel cardfwrdd, paent, pastelau a thecstilau. Bydd y grwp hyn hefyd yn creu ‘monobrintiau’ o’ch darluniau ac yn adeiladu ar haenau eich monobrint ag inciau, pastelau a ffabrig.

Dosbarth Meistr i rai 11–14 oed
Mercher 17 Chwefror, 10.30am – 3.00pm.
£8.50 dylid bwcio ymlaen llaw i osgoi siom.
Dewch â chinio pecyn efo chi’r diwrnod hwnnw.

Clwb Crefft i rai 5–10 oed
Iau 18 Chwefror, 10.30am – 12.30pm
neu 1.30pm – 3.30pm. £5 dylid bwcio ymlaen
llaw i osgoi siom. Mae’n rhaid i bob plentyn
fod ag oedolyn gydag o.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

WEDI DOD I BEN