Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Gweithdy

Clwb Crefft ar gyfer plant 5–11 oed

13 Ebrill 10.30am – 12.30pm neu 1.30pm – 3.30pm £5.00 ffoniwch i neilltuo lle

Dewch i ymuno â’r seramegydd Kirsti Hannah Brown a gwneud anifail neu ffigwr mewn clai ac yna ei addurno â slipiau lliw fel rhan o’r cyffyrddiadau olaf.

Yna fe eir â’r gwaith fydd wedi’i greu yn ystod y sesiwn i ffwrdd i gael ei danio ac yna fe’i dychwelir i Ganolan Grefft Rhuthun i’w gasglu.

Mae’n rhaid i bob plentyn fod ag oedolyn gydag o.

WEDI DOD I BEN