Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Gweithdy

Clwb Crefft i’r Teulu: Gwrthrychau Anarferol

Gweithdy wedi’i ysbrydoli gan Kate Haywood gyda Lisa Carter  30 Mawrth 10.30am – 12.30pm neu 1.30pm – 3.30pm

£5 am sesiynau y gellir eu bwcio, ar gyfer plant 5–11 oed a’r oedolyn a fydd efo nhw (ac a fydd yn cyfranogi hefyd)

Dylunio a chydosod eich gwaith celf eich hun gan ddefnyddio amrywiaeth o gydrannau, gyda gweithiau barddol Kate Haywood yn ysbrydoliaeth. Yn y gweithdy hwn byddwn yn ail-feddwl ac yn archwilio’n chwareus ein cydberthynas â gwrthrychau pob dydd a rhai od o’r gorffennol drwy raddfa, lliw, ffurf a gweadedd i wneud ffurfiau cyffrous newydd.

Mae lleoedd yn gyfyngedig felly ffoniwch i neilltuo lle, os gwelwch yn dda. MAE’N RHAID I BOB PLENTYN FOD GYDAG OEDOLYN.

WEDI DOD I BEN