Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Gweithdy

Clwb Crefft: Y Pasg: ‘Straeon wedi’u Ffeltio’

gyda Ticky Lowe 25 Ebrill 10.30am – 12.30pm £5 ffoniwch i neilltuo lle

Clwb Crefft y gellir neilltuo lle ar gyfer plant 5–11 oed

Wedi eich ysbrydoli gan yr Arddangosfa o waith Primmy Chorley cewch greu eich stori liwgar a gweadog eich hun, yn null Primmy, o’ch cartref, eich teulu a’ch anifeiliaid anwes gan ddefnyddio gwlân ffeltiog a phwythau.

Mae’n rhaid i bob plentyn fod gydag oedolyn.

WEDI DOD I BEN