Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Gweithdai

Clybiau Crefft Addurniadau Nadolig

Addurniadau wedi’u gwneud â llaw â Rhian Hâf 8 Rhagfyr 10.30am – 12.30pm ac 1.30pm – 3.30pm £5.00 y sesiwn. Galwch i neilltuo lle – lleoedd cyfyngedig ar gael

Dewch i ymuno â ni yng Nghanolfan Grefft Rhuthun y tymor Nadolig hwn am weithdai fydd wedi’u hysbrydoli gan y Nadolig ac y bydd y teulu i gyd yn eu mwynhau.

Gwneud addurniadau hardd â llaw gan ddefnyddio dulliau ysgythru gwydr â’r artist Rhian Hâf.

Mae’n rhaid i bob plentyn fod gydag oedolyn.

WEDI DOD I BEN