Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Clwb Crefft

Creu Cynfas

3 Awst 10.30am – 12.30pm neu 1.30pm – 3.30pm £5.00 y sesiwn. Ffoniwch i neilltuo lle

I blant 5–11 oed. Dyddiau Iau drwy gydol yr Haf

Ymunwch â ni wrth i ni arbrofi ag arlunio chwareus, gwneud stensilau a gweithgareddau celf hwyliog yn yr oriel ac o’i chwmpas. Yna fe gânt eu cyfieithu’n baentiad ar eich cynfas chi eich hun i fynd ag o adref efo chi.

Mae’n rhaid i bob plentyn fod ag oedolyn gydag o

WEDI DOD I BEN