Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Gweithdy

Creu’r Cysylltiadau: Gweithgaredd hanner-tymor mis Mai

1 Mehefin 10.30am – 12.30pm neu 1.30pm – 3.30pm AM DDIM dim angen bwcio

Wedi’i ysbrydoli gan yr arddangosfa Petalau a Chrafangau

(The Owl Service gan Alan Garner)

Mae’r arddangosfa Petalau a Chrafangau’n dathlu dwy stori lle mae tylluanod â rôl bwysig – The Owl Service gan Alan Garner a stori Blodeuwedd yn y Mabinogi.

Ymunwch â’r artist Liz Ellis ar gyfer gweithdy o fodelu clai a gwneud eich tylluan / aderyn eich hun. Yna fe eir â’ch tylluan i ffwrdd i’w thanio a’i dychwelyd i Ganolfan Grefft Rhuthun i’w chasglu’n ddiweddarach. Yna gellir paentio eich tylluan/aderyn i ddyluniad o’ch dewis chi gartref.

Gweithdy galw heibio i’r teulu, yn addas ar gyfer pob oed

WEDI DOD I BEN