Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Gweithgareddau Hanner-Tymor Chwefror

‘Cyllyll, ffyrc, llwyau a gweill bwyta

– Offer wrth y bwrdd’ 15 Chwefror 10.30am – 12.30pm neu 1.30pm – 3.30pm £5.00 y sesiwn

Clwb Crefft y gellir ei bwcio ar gyfer plant 5–11 oed ag Emma-Jayne.

Gan gymryd ysbrydoliaeth o’r arddangosfeydd cyfredol dewch i wneud eich set gytleri eich hun. Gan ddefnyddio amrywiaeth o ddefnyddiau byddwn yn gweithio tuag at wneud ein set unigryw ein hunain o gelfi bwyta.

Mae’n rhaid i blant fod gydag oedolyn.

WEDI DOD I BEN