Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Digwyddiad

Cymorthfeydd Mentoriaeth i

Seramegyddion a Chrochenyddion 26 Chwefror 10.30am – 4.30pm £12.00. Bwcio’n hanfodol

Cyfle i wneuthurwyr gael cymhorthfa 30 munud un ac un â mentoriaid.

Mae’r mentoriaid yn cynnig arbenigedd mewn amrywiaeth o sectorau’n cynnwys y Celfyddydau Cymhwysol, arddangosfeydd, marchnata a gallant roi cyngor sy’n benodol i’ch arfer chi.

Y mentoriaid: mae Alex McErlain yn grochenydd sy’n frwd am wneud llestri bwrdd wedi’u llunio. Ei arbenigedd â serameg yw taflu, gwydredd halen, adeiladu odynau a thanio â choed.  Fe’i hyfforddwyd i ddechrau â Ray Finch yng nghrochendy Winchcombe cyn dilyn gyrfa fel academydd, yn dysgu serameg ym Mhrifysgol Fetropolitan Manceinion tan 2010. Mae Alex wedi bod yn guradur arddangosfeydd, wedi cyfarwyddo ffilmiau am grefftwyr ac mae’n parhau i ysgrifennu’n rheolaidd.

Mae Moira Vincentelli yn uwch ddarlithydd mewn hanes celfyddyd ac yn guradur serameg ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth. Mae’n awdur y llyfr arloesol Gendered Vessels, Women and Ceramics ac mae wedi cyhoeddi llawer o draethodau. Mae hi fel curadur wedi datblygu un o’r casgliadau cyhoeddus mwyaf o serameg stiwdio yn y Deyrnas Unedig.

Mae Ceri Jones yn guradur ar ei liwt ei hun, yn ysgrifennwr ac yn rheolwr prosiect gyda phrofiad o ddylunio serameg a swyddogaethau i Gyngor Celfyddydau Cymru. Yn ystod y blynyddoedd a dreuliodd yn rhedeg ei phractis o ddylunio serameg, fe ddangosodd Ceri waith dramor, yn ymgymryd â phrosiectau mawr yn Japan a Seland Newydd.  Fe gydweithiodd ar gomisiynau celf gymunedol yn lleol ac fe werthodd ddyluniadau i ddiwydiant. Yna fel Swyddog Crefft Cyngor Celfyddydau Cymru fe weithiodd yn agos ag ymarferwyr unigol, orielau a sefydliadau aelodaeth i ddatblygu polisïau a chyfleoedd ar gyfer y sector. Yn awr, wedi iddi ddychwelyd at fywyd ar ei liwt ei hun fel partner yn Fieldwork, mae Ceri’n mwynhau bod yn guradur arddangosfeydd, yn ysgrifennu am y celfyddydau gweledol a chymhwysol, ac yn cydweithredu yng nghyflenwad a rheolaeth ystod o brosiectau celfyddydau.

I gael mwy o wybodaeth neu i neilltuo lle cysylltwch â Katie Trent, Cydlynydd Prosiect Helfa Gelf. E-bost: katie@helfagelf.co.uk

WEDI DOD I BEN

Screen Shot 2014-05-29 at 15.15.06