Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU
Digwyddiadau

‘Cymunedau Ystyrlon’

Seminar Hyfforddiant DPP 9 Tachwedd 10.00am – 4.00pm £10 – aelodau engage, £15 – aelodau sydd ddim yn aelodau engage. Cynhwysir cinio ysgafn

engage Cymru mewn partneriaeth â Chanolfan Grefft Rhuthun

Ar gyfer pwy?
Artistiaid, sefydliadau celfyddydau, swyddogion awdurdodau lleol, ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn datblygu agweddau creadigol ystyrlon, bwriadol a chynaliadwy tuag at gynnwys a chyfranogiad.

Beth ydi o?
Cymysgedd o gyflwyniadau, trafodaethau panel a gweithgaredd ymarferol dan arweiniad arbenigwyr ysbrydoledig ym maes arferion ymgysylltu cymdeithasol. Mae’r digwyddiad yn rhan o raglen Canolfan Grefft Rhuthun sydd wedi’i ariannu gan Paul Hamlyn ‘Beth yw Crefft?’ Bydd cyfranwyr yn cynnwys:

– Yr Athro Paul Haywood, Dirprwy Ddeon, Ysgol Gelf, Prifysgol Middlesex: Aelod o’r ‘Socially Engaged Practices Research Cluster’ sydd â’i ymchwil wedi’i wreiddio mewn arfer, yn canolbwyntio
ar fenter ddiwylliannol sy’n gymdeithasol ymatebol a phrosesau o gydweithrediad sy’n ysgogi cynnyrch artistig.

– Bydd Nathalie Camus, Rheolwr Portffolio, Pensaernïaeth/Celfyddyd a Chynaladwyedd a Chelfyddydau Cyhoeddus, Cyngor Celfyddydau Cymru, yn cyflwyno, ac yn adlewyrchu ar y rhaglen Syniadau, Pobl a Lleoedd.

– Mae Jean McEwan yn artist gweledol yn Bradford ac mae wedi bod yn gweithio â’r grwp ‘Circle of Friends’ yn Blackburn.

– Rhaglenni Syniadau, Pobl a Lleoedd o 3 rhanbarth yng Nghymru.

Nod y digwyddiad fydd canfod:
A: Beth yw gwerth cymharol (a) cyfraniad diwylliannol?
B: Sut bethau ydi adnoddau diwylliannol?
C: Ydyn ni i gyd wedi ein cynrychioli gan ddiwylliant swyddogol? Oes ots am hynny? Oes raid cael cynulleidfa i’n cynnyrch diwylliannol?

Cynhwysir cinio ysgafn. Bwciwch drwy wefan engage Cymru: www.engage.org/engage-cymru

Dod i Ganolfan Grefft Rhuthun: http://www.canolfangrefftrhuthun.org.uk/cyswllt/gwybodaeth-ymweld/ Sylwch mai’r orsaf reilffordd agosaf yw Wrecsam. Os oes arnoch angen cymorth i ddod i’r digwyddiad hwn, mae’n bosib y gallwn ni drefnu i chi rannu lifft. Cysylltwch ag Angela Rogers yn Engage Cymru i gael gwybodaeth bellach cymru@engage.org neu 01834 870121.

WEDI DOD I BEN